نرم افزار مهندسی

نرم افزار مهندسی شماران سیستم

نرم افزار مهندسی با توجه به اینکه ماشین‌ آلات مهندسی و ابزارها و قالب‌ها از مهمترین منابع تولیدی هر سازمان محسوب می‌شوند بنابراین ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نحوه کارکرد آنها نیز دارای اهمیت زیادی می‌باشد. بنابراین نرم افزار مهندسی نمایش عمر مفید و ظرفیت باقی‌مانده دستگاه‌ها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و یا جایگزینی آنها با دستگاه‌های جدید، از امکانات منحصر به فرد نرم افزار مدیریت ماشین، ابزار و قالب نرم افزار مهندسی شماران است.

امكانات نرم افزار مهندسي

 • ثبت مشخصات ماشين/ ابزار/ قالب و ظرفيت آنها
 • فرم تعويض ماشين/ ابزار/ قالب
 • تعريف ساير توقفات توليد و عدم دسترسي‌ها
 • تعريف برنامه تعميرات و بازديدها با زمان بندي روي ماشين/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي

 • ارايه كاردكس ماشين/ ابزار/ قالب به تفكيك كالا، سفارش و رديابي
 • گزارش توليد بر مبناي ماشين/ ابزار/ قالب
 • گزارش راندمان ماشين آلات بر اساس قالب
 • گزارش توقفات ماشين آلات و قالب‌ها توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش توليد ايستگاه‌ها بر اساس سفارش و رديابي به تفكيك شيفت و اپراتور با درج علت توقفات
 • گزارش توليد محصولات روي ماشين/ قالب به تفكيك سفارش، رديابي و محصولات
 • گزارش قالب‌هاي فعال بر اساس تاريخ نصب، كد ماشين، نام ماشين و نام ايستگاه كاري
 • گزارش قالب‌هاي آزاد به تفكيك قالب‌هاي استفاده شده‌ي جديد و كليه قالب‌ها با استفاده از نرم افزار مهندسي
 • گزارش نقطه سفارش ماشين/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسي
 • گزارش تعويض ابزار و قالب به تفكيك ايستگاه
 • گزارش باقيمانده ظرفيت قالب ها با لحاظ نمودن تاريخ آخرين تعمير و تعداد ضرب توليدي

كنترل كيفي: كلاس‌هاي كيفي، مشخصه‌هاي كنترلي، كنترل كيفي كالاي وارده و فرآيند توليد در نرم افزار مهندسي:

از اصلي‌ترين وظايف كنترل كيفيت انجام نمونه‌گيري از محصولات، بازرسي نمونه‌ها و تعميم نتايج به كل انباشت محصول توسط نرم افزار مهندسي است كه بر اساس روش‌هاي آماري انجام مي‌گيرد. يكي از روش‌هاي مورد استفاده در كنترل كيفيت كه امروزه به آن اهميت زيادي مي‌دهند، كنترل فرايند توليد محصول به جاي كنترل محصول تهيه شده است كه با استفاده از روش‌هاي آماري توسط نرم افزار مهندسي صورت مي‌پذيرد. از آنجا كه مبحث كنترل كيفيت، جايگاه ويژه‌اي در مباحث نظام‌هاي جامع مديريت كيفيت دارد، با بهره‌گيري از نرم افزار كنترل كيفي شماران و نرم افزار مهندسي به راحتي مي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت.

امكانات نرم افزار مهندسي 

 • تعريف مشخصات كيفي كالا بر اساس نوع توليد هر كالا
 • تعريف كلاس‌هاي كيفي
 • تعريف مشخصه‌هاي كنترلي محصول / فرآيند
 • فرم كنترل كالاهاي وارده بر اساس روش‌هاي متنوع كنترلي
 • فرم كنترل كيفي فرآيند توليد با نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي 

 • گزارش كنترل كيفي كالاي توليدي به تفكيك بازرس
 • گزارش كنترل كيفي كالاي توليدي به تفكيك كالا و ماشين
 • گزارش كنترل كيفي كالاي وارده به تفكيك قرارداد توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش كنترل كيفي كالاي وارده به تفكيك كالا و تامين كننده

نگهداري و تعميرات: انواع بازديد و تعمير، گروه‌هاي تعميرات، برنامه تعميرات، تعميرات اضطراري

نرم افزار نگهداري و تعميرات شماران با استفاده از مدل‌هاي برنامه‌ريزي بازديدها و تعميرات پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه و همچنين در نظر گرفتن تعميرات اضطراري ابزار مناسبي را براي استفاده بهينه و مداوم دستگاه‌ها فراهم مي‌سازد. شركت‌هاي توليدي با بكارگيري اين نرم افزار مهندسي قبل از وقوع خرابي و توقفات ناشي از آن مي‌توانند نسبت به تعميرات اقدام نماين كه اين امر سبب تحويل به موقع سفارشات و كاهش توقفات توليدي خواهد شد.

امكانات نرم افزار مهندسي 

 • امكان تعريف گروه‌هاي نگهداري و تعميرات (نت)
 • امكان تعريف انواع بازديد در اين نرم افزار مهندسي
 • امكان تعريف انواع تعميرات
 • تعريف تيم‌ها تخصصي
 • تعريف افراد تيم بازديد و تعمير
 • ليست بازديد و تعمير ماشين آلات / ابزار/ قالب‌ها
 • ثبت برنامه نت
 • درخواست بازديد و تعمير در نرم افزار مهندسي
 • اظهار نظر فني
 • انجام فعاليت‌هاي نت مطابق برنامه‌ريزي
 • انجام تعمير با نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي 

 • گزارش برنامه‌ريزي ماهانه نگهداري دستگاه
 • گزارش برنامه‌ريزي سالانه نگهداري دستگاه
 • گزارش كنترل ماهانه نگهداري و تعميرات
 • گزارش ماتريسي نگهداري ماشين آلات و علت
 • گزارش نگهداري و تعميرات دستگاه‌ها به تفكيك توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش نگهداري و تعميرات كلي توسط اين نرم افزار مهندسي
 • گزارش سوابق نگهداري و تعميرات
 • گزارش علت بازديد و تعمير
 • گزارش برنامه‌ريزي قطعات مورد نياز

نرم افزار فروش

نرم افزار فروش شماران به‌ منظور ثبت اطلاعات درآمدی سازمان‌ها شامل فروش کالا و کسب درآمد از طریق ارایه خدمات تهیه شده است. فرآیند فروش از مرحله دریافت و تایید سفارش مشتریان، صدور پیش فاکتور، دستور تحویل کالا، حواله خروج کالا و صدور فاکتور فروش را در بر می‌گیرد.

از این نرم افزار فروش علاوه بر فرآیند فوق می‌توان از فرآیندهای کوتاه‌تر دیگر نیز استفاده کرد. ارایه گزارشات و آمارهای متنوع فروش و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و سود و زیان فروش هر کالا از ویژگی‌های نرم افزار فروش است.

 • تعریف مشخصات مشتریان و سقف اعتباری
 • امکان تعریف 10 سطح قیمتی، کمیسیون فروشنده، بازاریاب و مدت گارانتی در بخشنامه‌های فروش
 • امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده به‌تفکیک سال توسط کاربر
 • تنظیمات فاکتور فروش بر اساس نیاز کاربر
 • ایجاد کنترل‌های لازم در فاکتور بر اساس نیاز کاربر
 • صدور فرم سفارش کالا بر اساس روز کاری یا روز تقویمی با کنترل مدت اعتبار
 • لیست خلاصه سفارشات بر اساس سفارشات قطعی شده و قطعی نشده
 • صدور پیش فاکتور فروش، حواله فروش و فاکتور فروش
 • دستور تحویل بر اساس سفارشات دریافتی
 • ثبت فاکتور فروش بر اساس حواله
 • ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • صدور فاکتور فروش و برگشت از فروش ارزی
 • صدور صورتحساب درآمد برای انجام خدمات
 • لیست صورتحساب‌های درآمد
 • امکان ثبت عوارض و مالیات خدمات در فاکتور فروش
 • امکان صدور گروهی فاکتور فروش
 • امکان دریافت سفارش و فروش اینترنتی محصولات از طریق وب‌سایت
 • امکان پیگیری مراحل دریافت سفارشات اینترنتی
 • امکان تعریف دسترسی کاربران به گروه اشخاص

گزارشات

 • آمارهای فروش به‌تفکیک گروه مشتریان، مناطق و گروه محصول
 • آمارهای مقایسه‌ای فروش بر اساس منطقه، گروه محصولات و گروه مشتریان
 • لیست خلاصه پیش فاکتورها بر اساس تاریخ ارسال
 • لیست مقایسه‌ای تسویه فاکتورها
 • خلاصه مطالبات دوره فروش
 • گزارش پیش فاکتورها به‌تفکیک اشخاص و کالاها
 • گزارش تخفیفات جنسی بر اساس مشتری و کالا
 • گزارش مقایسه‌ای دستور تحویل و حواله
 • گزارش دستور تحویل‌ها بر اساس تحویل گیرنده
 • گزارش حواله‌های فروش به‌تفکیک اشخاص، کالاها و پیش فاکتور
 • گزارش فاکتورهای فروش بر اساس حواله
 • گزارش خلاصه فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
 • گزارش فروش و برگشت از فروش به‌تفکیک اشخاص و کالاها
 • گزارش فروش ماهانه و فصلی فروش
 • گزارش سود و زیان فروش به‌تفکیک کالاها و درصد سودآوری
 • گزارش سود و زیان فروش به اشخاص
 • گزارش درآمد از اشخاص
 • گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

برنامه حسابداری

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری

واژه‌ی فناوری اطلاعات مفهومی گسترده دارد. تا سال 1980 رایانه تنها ‌فناوری بود که تحت عنوان فناوری اطلاعات پوشش پیدا می‌کرد. در حال حاضر فناوری اطلاعات تبدیل به چتری شده است که مصادیق آن شامل گروهی از تجهیزات، خدمات، کاربردها ‌و فناوری‌های پایه می‌باشد. (دهقان نیستانکی و همکاران، 1391). جامعه‌ی رسمی آمریکا در سال 1998 اعلام داشت: حرفه‌ی حسابداری باید مهارت‌های لازم را برای استفاده از ابزارها و فناوری‌های مؤثر و کارآمد کسب کند. کمیته‌ی تغییرات حسابداری این نظر را ارائه کرد که باتوجه به تأثیر‌پذیری سریع سازمان‌ها از فناوری، حرفه‌ی حسابداری نیزباید نقش‌های جاری و آتی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها را درک کند.

در گذشته، تأثیر شگرف فناوری اطلاعات بر حرفه حسابداری، برای جامعه‌ی حسابداران حرفه‌ای نگران‌کننده بود. برای مثال انجمن حسابداران خبره در استرالیا در سال 1998، گزارش کردند: همان طور که بخش تجارت به مهارت‌های تجاری کلی و استراتژی نیاز دارد، حسابداران نیز به مهارت‌های گسترده‌ای در زمینه‌ی فناوری اطلاعات نیاز دارند. (بیمن و ریچاردسون، 2007). با توجه به‌ اینکه استانداردهای حسابداری در طول سالیان بدون تغییرات اصلی، ثابت باقی مانده اما فناوری اطلاعات روز به روز در حال تغییر می‌باشد، کمیته‌ها و جامعه‌ی حسابداری به تغییر در آموزش حسابداران نیازمند بودند که این تغییر به کمک افزایش دانش سیستم‌های اطلاعاتی و دانش فناوری اطلاعات امکان پذیر می‌باشد که این امر باعث تسهیل فرآیند محاسبات و همچنین ارائه‌ی بهتر داده‌های تجاری برای تصمیم‌گیری ‌مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این فناوری اطلاعات تأثیر بسزایی بر روی هزینه‌ها خواهد داشت. در واقع فناوریاطلاعات باعث بهبود مؤثر در بخش‌های حسابداری و همچنین صرفه جویی در زمان و افزایش دقت محاسبات می‌گردد. (مورتی و همکاران، 2012).

برنامه های یکپارچه حسابداری قادرند با بهره‌گیری‌از فناوری اطلاعات، سیستم‌ها و عملیات موجود در سازمان‌ها را‌ یکپارچه کنند و در قالب‌ یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند. دهقان نیستانکی و همکاران (1391) طی مقاله‌ای به این نتیجه رسیدند که پیشرفت‌های فناوری اطلاعات تقاضا را برای حسابرسی فناوری اطلاعات افزایش داده است. از این رو حسابرسان مستقل که نقش اصلی آنها، اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری است، باید برای ارائه خدمات حسابرسی به روز و افزایش کارایی در حسابرسی، به حسابرسی فناوری اطلاعات روی آورند. مورتی و همکاران (2012) به بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری ‌حسابداری مدیریت پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بکارگیری ‌فناوری اطلاعات در بخش حسابداری مدیریت در شرکت‌ها، حسابداران را قادر به ارائه‌ی گزارش‌های مالی دقیق‌تری برای اتخاذ تصمیمات بهینه می‌سازد. همچنین وجود رابطه‌ی بسیار نزدیکی بین مدیریت، حسابداری و استفاده‌کنندگان فناوری اطلاعات ضروری است.

حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در بهکارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل،تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوریاطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعهمداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عاتروبروست:
فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر میگذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوریاطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عاتبه صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهایجدید به وجود آید.
فناوری اطلا‌عات ماهیت برنامه حسابداری و توجیهاقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران دررشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران ازبازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش میدهد.
تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونیبر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت،پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیزبه تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلا‌عات نگاهمی‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بوده­اند. امابعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلا‌عاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقشفعالتری در این بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگیری فناوری اطلا‌عاتدر سازمان کمرنگ شد و برای مدتی نگرش فنی به فناوری اطلا‌عات و ارتباطات بر نگرشتجاری غالب آمد. در توسعه این روند، استفاده از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات درسـازمـانها به سطح گسترده‌تری ارتقا پیدا کرد و شرکتها به سیستمهای جامع اطلا‌عاتمدیریت گرایش پیدا کردند. آن بخش از حسابداران نیز که گرایش بیشتری به حسابداریمدیریت داشتند و عرصه اطلا‌عات حسابداری را گسترده‌تر از حسابداری مالی می‌دیدند بااین جریان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌ای را در کنار متخصصان فناوری اطلا‌عاتبرای توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی برعهده دارند.

در گذشته که امکانات زیادی برای تهیه اطلا‌عات وجود نداشت و محیطاقتصاد و بازار هم فاقد پیچیدگیهای امروز بود، نیازهای اطلا‌عاتی مدیریت به وسیلهسیستمهای حسابداری تامین می‌شد. ولی به‌تدریج، با افزایش نیازهای اطلا‌عاتی،سیستمهای اطلا‌عات حسابداری هم توسعه پیدا کرد. اما این توسعه، با تحولا‌تی که درمحیط کسب و کار پدید آمد همگام نبود. شرکتها در محیط رقابتی و تحت تاثیر اقتصادجهانی نیازمند اطلا‌عاتی گسترده‌تر از اطلا‌عات حسابداری بودند. به‌طور همزمان،فناوری اطلا‌عات و ارتباطات نیز پیشرفتهای شگرفی پیدا کرد و زمینه برای گذر ازبرنامه های مجزا و محدود حسابداری و ایجاد سیستمهای جامع و یکپارچه اطلا‌عات مدیریتفراهم شد.
امروزمدلسازی فرایندهای کسب وکارچالشی جدی است و کارشناسان مالی نیاز دارند مهارت و دانشخود را در این زمینه توسعه دهند. پیشرفتهای فناوری و سیستمهای کامپیوتری جدید،قواعد و مدلهای کسب وکار را به خوبی مدیریت می‌کنند و بخشهای بسیار زیادی ازفعالیتها و وقایع تجاری بنگاه از جمله رویدادهای مالی به صورت خودکار توسط نرمافزار هدایت و پیگیری می‌شود. سازمانهای مدرن که از سیستمهای کامپیوتری جدیداستفاده می‌کنند در زمینه‌های تخصصی از جمله تخصص مالی، به تکنیسین احتیاج دارند ونیاز آنها به متخصصان رده بالا‌ کاهش یافته است. در این سازمانها گروه کوچکی ازتحلیلگران در رده بالا‌ی مدیریت قرار دارند که ضمن تجزیه و تحلیل و راهنمایی مدیریتمواظب فرایندهای کسب و کار و بهبود آنها و طراحی مدلهای جدید کسب وکارند.
سیستمهای کامپیوتری در محیط بنگاه از نگاه وظیفه ای به نگاه فرایندیتحول پیدا کرده و توجه محوری به تخصصهای منفرد و این که هرکس وظیفه خودش را درستانجام دهد به کل فرایند کسب و کار سوق یافته است. بنابراین متخصصان باید بافرایندهای بنگاه به خوبی آشنا باشند تا بتوانند در شرایط جدید، نقشی کارساز ایفاکنند.

اصولا‌ً سیستمها براساس ضرورت و نیاز پدید میآیند و همچون ابزار کار شناخته می­شوند که هدفشان بهتر اداره شدن یک سازمان یا بخشیاز یک سازمان یا بنگاه است، چه به صورت دستی توسط افراد اجرا شود، چه به صورتخودکار با کامپیوتر.
در کشور ما از گذشته نسبتاً دور به موجب قوانین مختلف ازجمله قانون تجارت و قانون مالیات، شرکتها ملزم شدهاند دفاتر نگهداری و ترازنامه وسود وزیان تهیه و ارائه کنند. از طرف دیگر صاحبان سهام و سایر ذینفعان نیزفعالیتهای شرکت را مورد توجه قرار داده و به اطلا‌عات به خصوص اطلا‌عات مالی برایتصمیمگیریها، نیاز داشته­اند. در نتیجه شرکتها ناگزیر بوده‌اند که سیستمی برایپاسخگویی به الزامات قانونی و ارائه اطلاعات به ذینفعان د اشته باشند.
درحال حاضر با گسترش فناوری اطلا‌عات یا به طور کاملتر فناوری اطلا‌عات وارتباطات(ICT)، سیستمهای اطلا‌عاتی بسیار پیشرفت کرده و سرعت و دقت آنها بسیار زیادشده است. مسئله بُعد زمان و مکان در استفاده از اطلا‌عات حل شده است بهطوری کهاکنون یک مدیر در هر جای دنیا که باشد مثل آن است که در دفتر کارش نشسته و می‌تواندتمام کارهایش را انجام دهد. بحث استفاده از سیستمهای کامپیوتری آنقدر الزامی و عادیشده که شرکتها، مشابه استفاده از امکاناتی از قبیل آب، برق و تلفن ناگزیر از بهکارگیری سیستمهای کامپیوتری شدهاند.
امورمالی سازمان و کارشناسانمالی نقش ویژه‌ای در سیستمهای اطلا‌عاتی سازمان دارند چرا که همه عملیاتی که دربنگاه انجام می‌شود، از تولید گرفته تا فروش و عملیات انبار و سایر فعالیتها، در برنامه حسابداری منعکس می‌شود لذا برنامه حسابداری تصویری جامع از همه عملیات بنگاه را در خوددارد و به همین دلیل است که کارشناسان مالی با همه فعالتیهای سازمان آشنایی پیدامی‌کنند و دیدگاهی فراگیر به دست می آورند؛ دیدگاهی که در سطح بنگاه است نهوظیفه­ای.
نکته دیگری که نقش کارشناسان مالی را در سیستمهای اطلا‌عاتیبرجسته می‌کند، مستندسازی است. امورمالی به دلا‌یل گوناگون از جمله رسیدگیهای مستمرکه از کار آن صورت می‌گیرد، همه رویدادهای مالی را به دقت مستند می‌کند. سیستمهایکامپیوتری نیز متکی به اطلا‌عات و داده های درست و مستند هستند. یکی از عوامل مهمموفقیت یک برنامه حسابداری، اطلا‌عات درست و مستندی است که به سیستم داده می شود.
ازطـرف دیگر، کسب سود از هدفهای مهم و اصلی همه بنگاهها و واحدهای اقتصادی است. سوداز محاسبات برنامه حسابداری به دست می‌آید و همچنین اطلا‌عات مربوط به هزینه‌ها، درآمدها،خرید، فروش و… بخش مهمی از اطلا‌عات مورد نیاز برای تصمیمگیری در بنگاه است، گرچهتمام آن نیست. صورتهای مالی تا مدتهای دراز تنها اطلا‌عاتی بود که از بنگاه دراختیار استفاده کنندگان قرار می‌گرفت. در حقیقت یکی از مهمترین کارکردهای برنامهحسابداری، کارکرد اطلا‌عاتی آن است.

کاردر
نکته مهمی که من می‌خواهم اشاره کنم این است کهما در ایران همیشه از یک طرف فرصتها را از دست می‌دهیم و از طرف دیگر دنبالراه‌حلهای فوری می‌گردیم. می‌خواهیم با یک کپسول تمام بیماریهایمان را مداوا کنیم. دستیابی به یک سیستم کامپیوتری جامع مثل ئی آر پی(ERP) الزاماتی دارد که نمی‌توان آنها را ندیده گرفت. در صنعت نفت مسیری را که دنبال کرده‌ایم برای شما توضیحمی‌دهم.

در سیاستهای کلی نظام چشم‌اندازی برای صنعت نفت تصویر شده که در بینکشورهایی با صنایع نفت ملی شده نفر اول یا دوم باشیم. از طرفی در بحث پیاده‌سازیاصل 44، مشخص شده است که چه بخشی از صنعت نفت در حاکمیت دولت باقی خواهد ماند. براساس سیاست کلی نظام لا‌زم بود سیاستهای تفصیلی روشن شود. از یک شرکت بین‌المللیمعتبر خواستیم که در این زمینه مطالعه انجام دهد. در این مطالعه ماموریت و رسالتصنعت نفت برای رسیدن به چشم‌انداز تعریف و نقشه راه تهیه شد و در نقشه راه بیش ازصد برنامه کار وجود داشت که یکی از آنها ایجاد سیستم ئی آر پی بود.

از اینتوضیح این نتیجه را می‌گیرم که پیاده کردن ئی آر پی زمانی یک چالش پرمخاطره است کهاز صد برنامه کار برای رسیدن به هدف تنها به دنبال یکی از آنها یعنی ئی آر پیباشیم. ئی آر پی یک جزء از یک مجموعه است. در غرب و در سازمانهایی که ئی آر پی باموفقیت اجرا شده، همه برنامه‌ها به اجرا درآمده است.

در استقرار سیستمهایکامپیوتری جامع، اولین مسئله مدیریت رده بالا‌ست. مدیریت باید بپذیرد که سیستمهایکامپیوتری پیشرفته از الزامات است و به صورت قطعی و هدفمند تصمیم بگیرد که به آندست یابد.

مسئله بعدی، پایداری پروژه‌های فناوری اطلا‌عات است که نباید باتغییر مدیریت آسیب ببیند. اگر تامین سیستمهای اطلا‌عاتی پذیرفته شد باید قالب یکپروژه رسمی را به خود بگیرد و تدبیرهای لا‌زم برای به نتیجه رسیدن آن در نظر گرفتهشود. در کشور ما پروژه‌های سختافزاری چون به چشم دیده می‌شود از بین نمی‌رود. شایدطولا‌نی بشود ولی به یکباره ندیده گرفته نمی‌شود . چون همه با چشم پیشرفت کم یازیاد آن را می‌بینند، مدیر بعدی پروژه را دور نمی‌ریزد. ولی در پروژه‌هاینرم‌افزاری این گونه نیست. چون چیزی دیده نمی‌شود آن را باور نمی‌کنیم و فکرمی‌کنیم مخارج انجام شده هیچ دستاوردی نداشته و چون آن را باور نداریم از آن پس نیزآن را ادامه نمی‌دهیم.

یکی دیگر از چالشها مسئله بومی کردن است. مدیریتسازمان باید تصمیم قطعی بگیرد که سیستم تامین شده را مستقر کند و بپذیرد کهفرایندها را طبق سیستم جدید تغییر دهد. در اصل باید ویژگیهای سیستم انتخاب شده راحفظ کرد و بی‌سبب آن را تغییر نداد زیرا سیستم آسیب می‌بیند. البته شاید برخیتغییرات برای انطباق سیستم با قوانین و سیستمهای خوب فرهنگی ضروریباشد.

مسئله مهم دیگر، این است که استقرار سیستم جامع کامپیوتری نیاز بهاعتقاد جمعی دارد و مدیریت رده بالا‌ باید توافق جمعی را به عنوان یک الزام درنظربگیرد. اگر کسی به طور اساسی با استقرار سیستم مخالف است باید کنار گذاشته شود تااینکه سیستم اجرا شود. بسیاری از اشخاص نسبت به اجرای سیستم جدید مقاومت دارند،منافعشان به خطر میافتد، شغلشان از دست می‌رود و به هرحال انگیزهای برای مقاومتدارند. تا آنجا که میسر است باید انگیزه را از بین برد و بعد از آن چاره‌ای جزکنارگذاشتن چنین اشخاصی نیست.

استقرار سیستمهای پیشرفته کامپیوتری، بسترسازیمی‌خواهد و باید روی دانش سازمان در پیاده سازی سیستم کار شود. در صنعت نفت بهعنوان اولین گام کار ترسیم فرایندها را آغاز کردیم و تعداد زیادی از همکاران راآموزش دادیم. در سازمانی که هیچ موقع فرایندها روی کاغذ نیامده بلکه سینه به سینهمنتقل شده بسیار سودمند است که فرایندهای کسب وکار موجود روی کاغذ ترسیم شود، البتهبا کمک نرم افزارهایی که این کار را به راحتی در حال حاضر انجاممیدهند.

بوشهری
چالشهای فناوری اطلا‌عات را میتوان در دو سطحبررسی کرد: سطح ملی و سطح بنگاه. در سطح ملی نیازمند داشتن یک برنامه جامع ملی برایتوسعه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات هستیم. دستگاههای متعددی از جمله شورای عالیاطلا‌ع‌رسانی با ارائه طرح تکفا دنبال تنظیم برنامه جامع بوده‌اند اما برنامه بایدقانونمند شود، تا نشود از آن تخطی کرد. باید دست اندرکاران فناوری اطلا‌عات وارتباطات، همه مسئولان و به ویژه مسئولا‌ن سطح بالا‌ی نظام باور داشته ‌باشند کهشرط اولیه برای توسعه کشور در هر زمینه ای، استفاده درست از امکانات فناوریاطلا‌عات و ارتباطات است.

به علا‌وه، به فرهنگ‌سازی و آشناسازی مردم بافناوری اطلا‌عات نیاز داریم. مردم باید به درستی یادبگیرند همان طور که از امکاناتیچون آب و برق و سایر تاسیسات زیربنایی در محیط کار و زندگی استفاده می‌کنند ازفناوری اطلا‌عات و ارتباطات نیز در همه سطوح زندگی بهره ببرند.

نیاز بعدی ماتامین زیرساختهاست. دولت باید در توسعه زیرساختهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطاتسرمایه‌گذاری وسیع انجام دهد و استفاده از آنها را با قیمت ارزان برای همه مردمامکانپذیر سازد و به این موضوع از دیدگاه سود و هزینه نگاه نکند؛ اعم از این کهاستفاده از امکانات را در اختیار واحدهای آموزشی قرار دهد یا در اختیار سایرکاربردهای انتفاعی و غیرانتفاعی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی.

نیازمهم دیگر، ایجاد یکپارچگی و توسعه موازی در بهره‌برداری از امکانات فناوری اطلا‌عاتدر کشور است. بخشهای مختلف مستقل از هم وبدون یک راهبرد جامع و مشترک حرکت می‌کنند. داده‌ها در سیستمهای گوناگون ملی مثل کارت هوشمند سوخت، کارت مالکیت خودرو، کارتملی، اطلا‌عات ثبت احوال، تامین اجتماعی، وزارت دارایی و مالیات، ثبت شرکتها ومشترکات زیادی دارند حال آنکه در شرایط کنونی هرکس کار خود را به صورت جزیرهای وبهطور مستقل انجام می‌دهد و چندباره‌کاری که آثار زیانباری دارد، به دفعات رویمی‌دهد.

چالشهای فناوری اطلا‌عات در سطح بنگاه از سطح ملی زیاد جدا نیست. درسطح بنگاه، انتخاب درست امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار مهم است و اینانتخاب باید متکی بر شناخت مدیر از سازمان خود باشد. مدیر باید نیاز سازمان را درستتشخیص بدهد و با توجه به توانمندی و امکانات سازمان، سیستمهای مناسب و منطبق بانیازها و سازمان را انتخاب کند.

یکی از چالشهای مهم فراروی دست اندرکارانفناوری اطلا‌عات و ارتباطات، پشتیبانی قانونی است. در بُعد تهیه قانون، بحث تنها درمحدوده تدوین قانون وتصویب مجلس نیست بلکه تصویب قانون ابتدای کار است و برایاستقرار و اجرای مطلوب قوانین در زمینه حمایت از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات،اقدامات زیادی باید انجام گیرد. آموزش همگانی، آموزش خاص و تربیت قضات مسلط برایتشخیص موارد و حمایت از فعالیتهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات و حتی آموزش و تربیتپلیس ویژه و ضابطین این قوانین باید در دستور کار باشد. از طرف دیگر، باید اصولاخلا‌قی و حرفهای نیز به صورت یک مرامنامه در سطح مجموعه فعالان در حوزه فناوریاطلا‌عات و ارتباطات، تدوین و اجرا شود.

طلا‌یی
در ذوب آهناصفهان سیستمهای اطلا‌عاتی به دلیل قدیمی بودن شرکت هرکدام با توجه به نیازهای زمانخود به وجود آمده بود و بیش از این پاسخگوی نیازهای یکپارچه مدیریت نبود. مطالعاتمفصلی انجام شد. تجربه شرکتهای مشابه بررسی شد. مقایسه‌های گوناگون به عمل آمد. بیشتر صنایع مشابه صنعت ذوب آهن از ئیآر پی استفاده می‌کردند و برای استقرار آندهها میلیون دلا‌ر خرج کرده بودند.

مدیریت شرکت با آگاهی کامل از نیازها واطمینان معقول از امکانپذیری استقرار سیستم ئیآر پی، نسخه‌ای از ئیآر پی شرکت اراکلرا خریداری و از امکانات آن 17 زیرسیستم را انتخاب کرد: 5 زیرسیستم حسابداری،3زیرسیستم خرید، 4زیرسیستم تولید، 2زیرسیستم فروش و 3زیرسیستم نیرویانسانی.

با توجه به شرایط ویژه شرکت و اینکه چنین تجربه‌ای درنوع خود درکشور، نخستین شمرده می شد، تصمیم گرفته شد زیرسیستمها بتدریج در معرض بهره‌برداریقرار گیرد و کار ابتدا از زیرسیستمهای مالی آغاز شود. سیستمهای مالی 5زیرسیستمحسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی، داراییهای ثابت، دفترداری و مدیریت نقدینگی راشامل می‌شد. کار بسیار پیچیده ای بود چرا که تغییرات بسیار گسترده بود و هم ساختارو هم فرایندها را دربر می‌گرفت. برای تضمین پیشرفت صحیح کار سازماندهی ویژهای انجامو تیمهای مناسب تشکیل شد.

سیاست پیاده سازی تدریجی گرچه مزایای زیادی داشتولی در ابتدا زیرسیستمهای راه اندازی شده از سایر زیرسیستمهایی که هنوز راه اندازینشده بودند، تغذیه نمی شدند و بنابراین داده ها باید به صورت دستی تهیه و به سیستمتغذیه میشد. در ابتدا گستردگی دامنه سیستم و حجم انبوه دادهها و نبود تجربه وآموزشهای کافی مشکلا‌ت زیادی را در ورود داده ها پدید آورد. همانطور که اشاره شد،بسترسازی و آماده‌سازی محیط تاثیر بسیار زیادی در سرعت و صحت استقرار سیستمدارد.

سیاست دیگر این بود که از دانش فنی و دیدگاه تجاری موجود در سیستمحداکثر استفاده را بکنیم و تا حد امکان بومی‌سازی نکنیم مگر در مــوارد ضـروری. بـرای مثـال فعـالیـت اعتبـارات اسنـادی در زیرسیستمهای انتخابی وجود نداشت که بااستفاده از امکانات فرعی سیستم آن را ایجاد کردیم و مشکلی هم نداشتیم. مدیریت ارشد،حضور مستقیم در فرایند استقرار داشت و از نظر فنی کاملاً مطلع بود و از هدفهایپروژه به شدت پشتیبانی و حمایت می‌کرد. برای اصلا‌ح فرایندهای موجود و انطباق آنهابا فرایندهای سیستم از مشاوری استفاده کردیم که تجربه خوبی در ایران داشت و اولیناست. برای بهبود فرایندها و اصلا‌ح مغا‌یرتهای اطلا‌عاتی ناشی از فرایندهای اصلا‌حنشده، گروههای متعدد تشکیل و به طور شبانه روزی کارشد. با استقرار سیستم کم کممزایای آن آشکار شد و اطلا‌عاتی به دست آمد که صرفه‌جویی حاصل از آنها تمامهزینه‌های سیستم را توجیه می‌کرد.

پیشرفت و توسعه به ویژه در خط مقدمنیازمند خطر کردن و تا حدودی تجربه و خطاست. در همه جای دنیا برای کسانی که درراههای نوگام می‌گذارند حمایتهای زیادی از نظر معنوی و مادی درنظر گرفته می‌شود چراکه موفقیت در این زمینه‌ها نوعی سرمایه ملی است. ما متاسفانه نه تنها از حمایتبرخوردار نبودیم بلکه با انواع و اقسام برخوردهای منفی و اظهار تردیدها روبروشدیم.

هنوز مشکلا‌ت زیادی داریم ولی در سرازیری هستیم و با جدیت مشغولیم. این تجربه نتایج مثبت فراوانی داشته است؛ حسابداران ما همه صاحب دیدگاه عمیقکامپیوتری شده‌اند، پروژه‌های زیادی تعریف کرده‌ایم که همه آنها در جهت حسابداریسنجش مسئولیت است که در شرکت ذوب آهن سابقه نداشته است، و منابع انسانی و منابعنقدی شرکت با استفاده از سیستمهای برنامه ریزی، مدیریت می‌شود.

در حال حاضرزیرسیستمهای مالی، خرید و نیروی انسانی به طور کامل مستقر شده است و زیرسیستمهایتولید و تعمیرات مراحل استقرار نهایی را می‌گذرانند. در پاسخ به این سئوال که اگرالان می خواستید درباره این پروژه تصمیم بگیرید چه می‌کردید، باید بگویم که ابتدابه مقدار زیاد پیشنیازها، آموزشها و ساختارها را بهبود می‌دادیم و حتماً این کار رادنبال می‌کردیم.

به طور خلا‌صه دلا‌یل مهمی بر ای انتخاب و اجرای سیستمهایبرنامه ریزی منابع سازمانی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

دسترسیبموقع به اطلا‌عات صحیح برای تصمیمگیری،

اصلا‌ح فرایندها، فرایندسازی واصلا‌ح ساختارهای سازمان،

شفاف سازی اطلا‌عات و عملیات،

تامینبموقع و با کیفیت نیازهای مشتریان سازمان،

کاهش بهای تمام شده و افزایشبهرهوری، و

بهبود جریان موجودی کالا‌ و قطعات و جریان نقدینگیسازمان.

در نهایت با توجه به تجربیات به دست آمده در سازمان ما، برای اجرایصحیح و کامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، توجه به چند نکته مهم زیر ضروری بهنظر می رسد، از جمله:

پشتیبانی موثر و دائمی مدیریت عالی سازمان،

انتخاب سیستم مناسب از منابع مناسب،

انتخاب مشاور با تجربه وقوی،

ایجاد فرهنگ لا‌زم برای تغییر در سازمان و وجود تعهد دائمی کارکنان ومدیریت برای تغییر ساختارها و فرایندها،

آموزش موثر و مستمر در کلیه زمینههای مرتبط،

پرهیز از بومی سازیهای وسیع،

تعیین شاخصهای مختلفمالی و غیرمالی برای کنترل میزان اثربخشی اجرای سیستم،و

تکیه و اطمینان برتوانایی و تعهد کارشناسان سازمان برای اجرایسیستم.

نظاری
بحث تغییر همیشه درکنار بهره‌برداری از فناوریاطلا‌عات و ارتباطات، مطرح است و موضوع را بسیار پیچیده می‌کند و سئوالا‌ت زیادی رادر مقابل فرایند استقرار قرار میدهد. طبعاً جواب این سئوالها از تحلیل نیازها بهدست میآید. نیازی که سازمان را به سمت توسعه و بهبود سیستمهای اطلا‌عاتی میکشاند،مشخص می‌کند که چگونه باید با تغییر فرایند و ساختار و سازمان برخورد کرد. به عبارتدیگر اگر موسسه‌ای به کمک سیستمهای موجود کار خود را خوب انجام می‌دهد چه ضرورتیبرای استفاده گسترده تر از فناوری اطلا‌عات دارد؟
اگر موسسه ای با دیدگاهکسب وکار تصمیم بگیرد برای پاسخ به نیازهای خود از سیستمهای کامپیوتری جدید استفادهکند و اگر در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که راه حل و راهکار آماده‌ای برایپاسخگویی به نیازهای وی وجود دارد، طبیعی است که راهی جز این ندارد که خود را باراهکار انتخابی تطبیق دهد. به عبارت دیگر حتماً در شاخصهای انتخاب سیستمهای جدیدارزشمند بودن آنها و قدرت ارزش افزایی آنها درنظر گرفته میشود.

اما اگرموسسه در بررسیهای خود به این تصمیم برسد که سیستمهای مورد نیاز را به صورت سفارشیتامین کند، وضع کاملا‌ً فرق می‌کند. ابتدا اشاره کنم در این راه حل، خطر مهمی وجوددارد که سازنده سیستم ممکن است روشها و ساختارها و سازمان غلط موجود را مبنا قراردهد و آنها را مستحکمتر کند. حتی اگر فرض کنیم با تدبیر موسسه، چنین اشتباهی پیشنخواهد آمد باید درنظر بگیریم که در شرایط کنونی جهان، محصول، به ویژه محصولنرم‌افزاری، پدیده‌ای جهانی است و انباشته از دانش و تجارب گسترده است و چیزی نیستکه هرکسی بتواند آن را بسازد و عرضه کند و به عبارت دیگر چرخ را از نو اختراع کند. به هرحال، خلا‌صه بگویم، موسسه باید مدل کسب و کارش را تحلیل کند، مدل کسب و کارمورد انتظار را طراحی کند و بعد برای پرکردن فاصله بین این دو، راهکار پیدا کند.

کاردر همین شرایط خاص صنعت نفت را به عنوان نمونه بیان میکنم. ما در شرایط کنونی با تهدید تحریم لیسانس نرم افزارهای خارجی، بیشتر از شرکتهایدیگر روبرو هستیم. ما این تهدید را به فرصت تبدیل کرده ایم و مشغول ترسیم فرایندهایموجود شدهایم و ساخت ماژولهای سیستم جامع برنامهریزی منابع بنگاه(ERP) را شروعکردهایم و اگر ما در صنعت نفت موفق شویم قطعاً این نرم افزار برای دیگر شرکتهایبزرگ کشور قابل استفاده و توسعه خواهد بود. البته سعی داریم از ایده و کمک شرکتهایخوب و توانمند داخلی در ساخت نرمافزار و همچنین از مشاوران مالی و متخصصان سایررشته ها در ترسیم فرایند کسب و کار مطلوب، کمکبگیریم.

بوشهری
اصولا‌ً انسان در مقابل تغییر مقاومت میکند. پیشرفت، حاصل تقابل و تعامل نیروهاست. در بحث توسعه فناوری اطلا‌عات در سازمان نیزهمین موضوع مطرح است. توسعه وتغییر یک سری هزینه دارد و این هنر مدیریت است کهچگونه بتواند تغییر را با کمترین هزینه انجام دهد. مدیر باید سازمان را با تغییرمورد نیاز هماهنگ سازد، اول در آنها باور ایجاد کند و سپس تغییر را به اجرا بگذارد. در سازمانها برای تغییر، معمولاً یک فرایند تعریف شده وجود ندارد زیرا هر تغییریدارای ابعاد و مشخصات خاص خود است و حرکت بـاید براساس آن ابعاد صورت گیرد لذانمیتوان یک فرایند یکنواخت و کلی برای همه تغییرات درنظر گرفت.

گاهی ابعادتغییر گسترده است و انجام آن در محیط، دگرگونی و تحول ایجاد می‌کند. در حقیقت درچنین حالتی سازمان نیاز به تحول دارد که دامنه آن خیلی گستردهتر از تغییر است. بههرحال به نظر من باید موضوع به موضوع و با دقت بررسی و با آن برخورد شود و در محیط،با اطلاعرسانی و تعامل، توافق لا‌زم به وجود آورد والبته گاهی نیز لازم است عواملناسازگار حذف شوند تا تغییر و تحول امکانپذیر شود.

به هر حال، استفادهمطلوب از امکانات فناوری اطلا‌عات در محیط حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار است وآثار مثبت زیادی در اثربخشی و کارایی گزارشگری مالی دارد و توجه بیشتر حرفهحسابداری به این موضوع ضروری است. از فصلنامه حسابرس به خاطر پرداختن به این موضوعمهم سپاسگزاریم

شرکت شماران سیستم با درک درست نیاز سازمانهای مختلف در لزوم استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر پوشش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در بخش حسابداری ، سایر بخشهای مختلف کسب و کار را پوشش داده و با ارائه اطلاعات درست و به موقع، سازمان را در بالا بردن بهره وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یاری میکند.

اتخاذ تصمیمات به‌موقع و استراتژیک مدیریتی سازمان، جز با کنترل و پایش صحیح اطلاعات از طریق یک نظام مالی یکپارچه میسر نمی‌باشد. برنامه حسابداری شماران سیستم(Accounting Softwaree) اطلاعات مالی تمامی بخش‌های سازمان را جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ثبت نموده که به‌دلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم‌افزارها از بخش‌هایی نظیر خزانه‌داری، بازرگانی، دارایی ثابت، بهای تمام شده، حقوق و دستمزد و … در این نرم‌افزار به‌صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و برنامه حسابداری امکان دسترسی سریع و لحظه‌ای به اطلاعات و گزارشات مورد نیاز را فراهم می‌نماید. تهیه صورت‌های مالی در پایان هر ماه و ارایه گزارشات مدیریتی به‌لحظه از مزایای نرم‌افزار حسابداری شماران است

منبع:برنامه حسابداری

نرم افزار انبار

نرم افزار انبار و کالا به‌ منظور مكانيزه كردن كليه فعاليت‌هاي مربوط به گردش موجودی‌ های مواد در انبار ها، نیم‌ساخته‌ها، کالاهای ساخته شده برای انبار و كالاهاي مصرفي، طراحي و پياده‌سازي شده است. در نرم افزار انبار فرآیند درخواست کالا تا تحویل آن و فرآیند درخواست خرید تا کنترل و ورود کالا به انبار لحاظ گردیده است. نرم افزار انبار امکان شناسایی و نمایش موجودی کالاها را از طریق شماره سفارش و ردیابی در انبار را به‌ تفکیک ارایه می‌دهد.

امکانات نرم افزار انبار

 • تعریف کالاها و انبارهای مختلف بدون محدودیت
 • استفاده از حروف و اعداد برای کدینگ کالاها
 • تعریف کدهای مختلف برای هر کالا (کد کالا، شماره فنی، شماره سریال، شماره ردیابی، ایران کد و کد اجزا)
 • امکان ردیابی کالا و مواد در محصولات تولیدی
 • امکان شناسایی ویژه برای هر کالا در نرم افزار انبار
 • ثبت کاردکس کالا به صورت اتوماتیک پس از هر رویداد
 • صورت گردش کالا به تفکیک انبار، نوع کالا و گروه کالا
 • نمايش مانده موجودی کالا بر اساس فيلتر تاريخ در کاردکس
 • امکان آناليز بهاي تمام‌شده هر کالا به‌تفکيک مواد، سربار، دستمزد، ضايعات در چاپ کاردکس کالا
 • امکان تعریف مشخصات پارامتريک سريال کالاها به ازاي هر گروه کالا
 • ثبت فرم‌ انبارگردانی بر اساس تعریف دو واحد و مقدار متفاوت برای هر کالا و یا محصول
 • امکان ثبت و کنترل نقطه سفارش هر کالا در نرم افزار انبار
 • امکان کنترل عملکرد پیمانکاران (سازندگان کالا)
 • امکان کنترل عملکرد سازمان برای کارفرمایان بیرون از سازمان
 • امکان تعریف دسترسی کاربران به انبارها
 • قابلیت اضافه شدن 10 مشخصه به مفهوم کالا به نرم افزار انبار از جمله، وزن، مقدار، میزان مصرفی، کد و … (سریال کالا)
 • تعریف سرفصل مشخصه‌های کالا به صورت پارامتریک
 • امکان ورود اطلاعات مشخصه‌های کالا در تمامی گردش‌های انبار، تولید و بازرگانی
 • امکان چاپ برچسب (Label) از برنامه در تمامی روندهای تولیدی
 • امکان استفاده از بارکد خوان
 • قابلیت Importسریال کالا در هر مرحله از تولید از فایل‌های Accessو Excel
 • امکان ثبت لحظه‌ای سریال کالا در فرآیندهای انبار، تولید و بازرگانی
 • امکان رزرواسیون کالا
 • گروه‌بندی کالا براساس نوع کالا ،گروه و زیرگروه کالا و ….( تولید کد Code Generator)
 • امکان تعریف برند کالا برای نرم افزار انبار

گزارشات نرم افزار انبار

 • ارائه آمار مصرف بر اساس هر گروه کالا
 • لیست نقطه سفارش کالاها، میزان سفارش و زمان تامین مواد و کالا
 • لیست موجودی کالا بر اساس سفارش، گروه کالا و کدکالا
 • لیست کلی موجودی کالا در نرم افزار انبار بر اساس گروه کالا، کد کالا و نوع کالا
 • لیست کالاهای کم گردش بر اساس انبار، گروه کالا و کد کالا
 • صورت گردش موجودی اول دوره، وارده، صادره و آخر دوره
 • صورت گردش تفصیلی انبار به تفکیک کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های انبار
 • گزارش گردش تفصیلی انبارها به تفکیک نوع کالا
 • گزارش مصرف کالاها به تفکیک انبار، نوع انبار، مراکز هزینه و حواله
 • گزارش برگشت به انبار
 • گزارش مصرف کالاهای تولیدی در نرم افزار انبار به تفکیک نوع کالا
 • گزارش مقایسه‌ای نقطه سفارش انبارها
 • گزارش میانگین موجودی کالاها
 • گزارش مقایسه سفارشات تولید
 • گزارش اقلام راکد و اقلام کم گردش
 • گزارش واحد کنترل کیفی برای اقلام تأییدشده، مشروط و رد شده
 • گزارش روزانه کنترل کیفیت بر اساس: شماره قرارداد، فاکتور و اطلاعات سازنده
 • گزارش وضعیت اقلام وارده ریالی بر اساس: تأییدشده، مشروط و غیرقابل بررسی
 • گزارش وضعیت اقلام کنترل کیفی نشده
 • گزارش کالای دریافتی از سازنده و ارسالی به سازنده در این نرم افزار انبار
 • گزارش کلی هزینه تولید سازندگان
 • گزارش مواد مصرفی نزد سازندگان در نرم افزار انبار
 • گزارش دریافت کالا از کارفرما
 • گزارش ارسال به کارفرما
 • گزارش تجمیعی ارسال کالا به کارفرما
 • گزارش مغایرت واحد اول و دوم هر کالا
 • گزارش مغایرت درخواست‌های کالا و خرید کالا
 • گزارش کسری و اضافی انبار

نرم افزار توزیع و پخش

در بازار رقابتی امروزی توجه به مساله فروش، عرضه مستقیم کالا و توزیع درست محصولات باعث افزایش سود شرکت‌های تولیدی و پخش می‌گردد. لذا مدیران در نظر دارند با عرضه مناسب محصولات خود با در نظر گرفتن زمان تحویل، پراکندگی جغرافیایی و سود فروش، ضمن ارایه خدمات مناسب به مشتریان بیشترین بهره‌وری را متوجه سازمان خود نمایند.

ثبت دریافت سفارش از مشتریان، تحویل کالا به مشتریان، وصول مطالبات و کنترل حساب مشتریان، فروشنگان و بازاریاب‌ها در نرم‌افزار توزیع و پخش شماران به سهولت انجام می‌پذیرد. از ویژگی‌های منحصر به فرد این نرم‌افزار ارتباط کامل با سایر نرم‌افزارهای مرتبط از جمله؛ حسابداری، خزانه‌داری، انبار، فروش و … است که مانع دوباره کاری در ورود اطلاعات و عدم مغایرت در گزارشات خواهد بود.

امکانات

 • امکان تعریف مناطق مسیرها ،سمت‌های فروش و گروه عوامل فروش
 • امکان تعریف کمیسیون پلکانی برای عوامل فروش
 • امکان تعریف سطوح قیمتی فروش جهت استفاده در بخشنامه فروش
 • معرفی نحوه پرداخت فاکتورهای فروش
 • تعریف بخشنامه‌های فروش و عوامل فروش به صورت تاریخی
 • معرفی قوانین اعمال تخفیفات دوره‌ای و جوایز جنسی
 • معرفی وسایط نقلیه حمل کالا و تعیین ظرفیت و حجم هر یک
 • فرم ثبت ویزیت روزانه مشتریان
 • فرم ثبت سفارشات مشتری ارائه‌شده از سوی بازاریاب‌ها
 • فرم تأیید سفارشات ثبت‌شده جهت قطعی کردن آن
 • صدور گروهی فاکتور فروش و حواله خروج کالا گروهی از طریق سفارشات ثبت‌شده
 • فرم سهمیه‌بندی عوامل فروش به میزان هر کالا در هر مقطع زمانی جهت کنترل و توزیع یکسان محصولات در تمامی مناطق و نواحی‌
 • برنامه‌ریزی فروش جهت مشتریان جدید
 • محاسبه خودکار تخفیف و جوایز تعلق‌گرفته به هر سفارش و درج آن در انتهای هر سفارش و نیز امکان تغییر آن در زمان تأیید سفارش
 • امکان فروش توزیعی گرم و تبدیل هر عامل فروش به همراه وسیله نقلیه وی به عنوان یک فروشگاه کوچک و نگهداری و کنترل موجودی و گردش کالاهای فروش رفته نزد ایشان
 • محاسبه خودکار سهم کمیسیون بازاریاب و فروشنده و سایر عوامل فروش هنگام ثبت فاکتور فروش و صدور اتوماتیک سند مربوط به آن
 • امکان صدور سند پورسانت ،عوامل فروش برای هر فاکتور
 • کنترل سقف اعتباری براساس هر مشتری
 • امکان سفارش گیری افلاین و انلاین
 • امکان رهگیری وسایل نقلیه

گزارشات

 • گزارش مشخصات مشتریان
 • گزارش مشتریان ویزیت شده
 • گزارش آخرین فاکتور خرید مشتریان
 • گزارش مشتریان یک عامل فروش از آخرین فاکتور
 • گزارش آماری ویزیت به تفکیک کالا
 • گزارش چک‌های برگشتی به تفکیک عوامل فروش
 • گزارش مرجوعی فروش به تفکیک علت برگشت
 • گزارش مانده حساب مشتریان هر عامل فروش
 • گزارش آماری ویزیت ها به تفکیک عامل فروش
 • گزارش فروش به تفکیک عامل فروش
 • گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک عوامل فروش
 • گزارش عوامل فروش به تفکیک کالا
 • گزارش مشتریان به تفکیک عامل فروش از آخرین فاکتور
 • گزارش مرجوعی‌های فروش به تفکیک کالاهای هر عامل
 • گزارش کمیسیون پلکانی
 • گزارش وضعیت چک‌ها مرتبط با عامل فروش
 • کاردکس موجودی کالای وسیله نقلیه
 • کارنامه مشتریان به تفکیک دریافت‌ها به صورت تفصیلی
 • گزارش فروش بیش از سقف اعتباری
 • گزارش وضعیت مشتریان به تفکیک فعال، غیرفعال و بد حساب
 • گزارش تأخیر در ویزیت مشتریان
 • گزارش فروش بر اساس مسیر
 • گزارش فروش به مشتریان
 • گزارش فروش مقایسه‌ای در ماه‌های سال
 • گزارش وضعیت کلی مشتریان
 • گزارش مقایسه‌ای درخواست‌های مشتری و فروش
 • جدول مقایسه‌ای بازاریاب‌ها و مناطق
 • گزارش بازاریاب‌ها به تفکیک مناطق
 • گزارش مقایسه‌ای عملکرد بازاریاب‌ها
 • گزارش چک‌ها بر اساس بازاریاب‌ها
 • گزارش فروش بازاریاب‌ها بر اساس نوع دریافت
 • گزارش لیست چک و وجوه نقد
 • گزارش فروشنده‌ها به تفکیک مناطق
 • گزارش مقایسه‌ای فروشنده‌ها

هدف از توزیع و پخش رساندن محصول در زمان ومکان مناسب به مشتریان مورد نظر می باشد. در فرایندهای بازاریابی جدید نقش توزیع و پخش بسیار مهم تر از تبلیغات است، چه بسا در بسیاری از موارد با گستردگی تبلیغات، به علت ضعف در فرایند توزیع و پخش امکان به موقع رساندن محصول به مشتریان وجود ندارد.

در جوامع امروز وابستگی به نام های تجاری در حال توسعه و تغییر می‌باشد و مشتری الزامی به خرید محصول از شرکت A را ندارد، بلکه میتواند محصول شرکت B و یا هر شرکت دیگری را خریداری نماید و یا نهایتا محصولی را که از طریق شبکه توزیع و پخش در زمان و مکان مورد نیاز در دسترس می باشد را تهیه می‌نماید.
با این دیدگاه در سال‌های اخیر شرکت‌های تولیدی بر روی توزیع و پخش و کنترل این فرایند که نیازمند یک سیستم یکپارچه می‌باشد، تمرکز بیشتری نموده‌اند.
امروزه شرکت‌های تولیدی که حجم وسیعی از کالا با برندهای معتبر را تولید می‌نمایند، با آگاهی از اهمیت بالای توزیع و پخش به موقع ودسترسی آسان به کالا برای مشتریان، مجموعه ای از شرکت‌ها، توزیع و پخش خود را به صورت تخصصی راه‌اندازی نموده‌اند که این مجموعه ها در حال حاضر از شرکت‌های قوی و معتبر توزیع و پخش در کشور محسوب می شوند.
نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول شرکت‌های تولیدی بزرگ که دارای شبکه‌های توزیع و پخش مستقلی هستند، معمولاً از برندهای معتبری می‌باشند که ازحضور فعال‌ی در بازار برخوردارند که از این طریق سودهای کلانی از محل فروش محصولات برای کارخانه های خود ایجاد می‌نمایند. اما شرکتهایی که با شبکه‌های توزیع و پخش دیگری فعالیت دارند، از این مزیت‌ها برخوردارنمی‌باشند و یا کم بهره‌اند که این شرایط هزینه‌های سرسام‌آوری را برای توزیع و پخش محصولات و تقویت جایگاه برند در بازار در بردارد.
یكی از مشکلاتی که بازار ایران با آن مواجه می‌باشد، رقابت شرکت‌ها برای ارائه كالا‌ و خدمات مطلوب با نازل‌ترین قیمت است. زیرا به دلیل ارتباط مستقیم قیمت با قدرت پرداخت مصرف‌كننده، یكی از شاخص‌های اساسی تصمیم‌گیری مشتری برای خرید کالا یا خدمات، قیمت آن می‌باشد.
راهکار شرکت‌های تولیدی برای حفظ مناسب نگه‌داشتن این هزینه‌ها، افزایش حجم تولیدات، توسعه بازارهای تحت پوشش و حضور در سایر بازارهای غیرفعال می‌باشد تا از این طریق بتوانند هزینه‌های ثابت خود را با حجم بیشتری از تولید سر‌شكن نمایند و همچنین از این راه بتوانند بهای تمام‌شده كالا را كاهش دهند و در نهایت حاشیه سود خود را افزایش دهند.

نكته اساسی در این راهکار کنترل هزینه‌های سربار شرکت از طریق تولید تا توزیع و پخش است. بنابراین مجموعه‌ها و مجتمع‌های بزرگ تولیدی به منظور دست‌یابی به این هدف، نیازمند سیستم یکپارچه هستند تا بتوانند کلیه فرایندهای تولید، توزیع و پخش خود را ثبت و همچنین امکان گزارش گیری نیز وجود داشته باشد.
یک سیستم تولیدی و توزیع و پخش می‌بایست 7 دسته‌ی اصلی از وظایف را به انجام برساند که عبارت‌اند از:

 • تولید
 • ذخیره‌سازی و انبار کالا برای توزیع
 • دریافت سفارش از مشتریان
 • تحویل کالا به مشتریان
 • وصول مطالبات
 • کنترل و دریافت اطلاعات از بازار
 • محاسبات بهای تمام‌شده از تولید تا توزیع و پخش کالا

حیات شرکت‌های تولیدی وابسته به کنترل تمامی هزینهای خود می‌باشد. کنترل این هزینه‌ها منوط به دست آوردن بهای تمام‌شده تولید، فروش و توزیع و پخش است و عدم کنترل هر کدام از این بخش‌ها خطری برای شرکت به‌حساب می‌آید.

مجزا نمودن توزیع و پخش و یا اصطلاحاً جزیره‌ای دانستن فرایند توزیع و پخش باعث عدم تمرکز برروی هزینه‌های مالی این بخش در بهای تمام‌شده وکالاهای فروش رفته است. این شرایط تصمیم‌گیری یکپارچه مدیریت را نیز دچار مشکل می‌نماید. به عبارت دیگر، در بلند مدت شرکت‌های توزیع و پخش بعلت جزیره‌ای بودن و به‌دلیل ایجاد منابع مالی در سازمان عملاً به تولیدکننده خط مشی می‌دهد و در نتیجه تولیدکننده می‌بایست تابع تصمیمات پخش کننده باشد.
توجه بیش از حد به تصمیمات پخش‌کننده محصول، بدون در نظر گرفتن سایر اطلاعات سازمان و هزینه‌های ایجاد شده در سایر بخش‌های دیگر همیشه شرکت‌های تولیدی را با این خطر روبرو می‌سازد که آیا توزیع و پخش محصولات هزینه‌های ایجادشده برای تولید کالا را دربر می‌گیرند و یا برای از دست ندادن بازار و فرصتهای ایجادشده سفارش گذاری می‌نماید.
نرم‌ افزار توزیع و پخش شرکت شماران سیستم به‌دلیل یکپارچه بودن، مدیریت متمرکزی بر روی فرایندهای شرکت دارد. این نرم افزار تمامی فرآیند از تولید تا رسیدن محصول به دست مشتری را ثبت می‌‌نماید.
در واقع در هر لحظه مدیریت می‌تواند تصمیم‌گیری نماید که توزیع و پخش یک محصول را به دلیل هزینه‌های زیاد کم نماید و یا برعکس با بالا بردن توزیع و پخش محصول امکان سرشکن کردن هزینه‌های سربار روی میزان بالاتری از تولید فراهم آورند و بدین صورت بهای تمام‌شده را کاهش دهند.
در بسیاری از مطالعات صورت گرفته در پروژه‌های شرکت شماران سیستم، یکی از دلایلی شکست نرم‌ افزار توزیع و پخش عدم اطلاع واحد توزیع و پخش از ظرفیت تولید می‌باشد که در نرم‌ افزار توزیع و پخش شماران به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و سیستم سفارش گذاری برنامه‌ریزی تولید، مشکلاتی از قبیل عدم توجه به ظرفیت‌های تولید وجود نخواهد داشت.

منبع:نرم افزار توزیع و پخش

فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان سبب چه تغییراتی میگردد؟ دنیای فرآیندهای کسب و کار امروزه در تمام دینا طعم تغییرات را بسیار چشیده و در شرایط مختلف باعث بهره وری این مهم شده است .اینکه در سازمان چه مواردی را تغییر دهیم و چگونه تغییر را ایجاد کنیم همیشه دغدغه مدیران اجرایی سازمان بوده است .در تعریف فرآیندهای سازمان و دیدگاه فرایند محور اعمال تغییرات در روند فرایندها و اخذ نتایح مربوطه در حوزه های مختلف واکنشهای زیادی را به دنبال دارد که اغلب قابل حل و سود بخش خواهد بود

در این مقاله به بررسی برخی از مواردی که در دنیای مدیریت فرآیندهای کسب و کار در تغییرات اعمالی به وجود می آیند میپردازیم

رفع ابهام در مسولیتهای فرآیندهای کسب و کار :

در تمامی سازمانها تداخل در اانجام امور مربوطه و یا در بعضی موارد انجام نشدن مسولیتهای هر فرد به علت نبود سیستم کاری مشخص و شفاف نبودن وظایف محوله مشکلات بسیاری را به وجود میآورد .

با برقراری سیتمهای فرایندی و مدیریت فرایندها و با استفاده از BPM مسولیت هر فرد و حوزه اختیارات و دسترسی ها کاملا مشخص شده و در هر مرحله از انجام کار با کمترین میزان خطا و تداخل رو به رو هستیم

کاهش تغییرات مکرر فرآیندهای کاری با مدیریت فرآیندهای کسب و کار :

ایجاد تغییرات سلیقه ای توسط کارشناسان و مدیران میانی، دوباره کاری و در برخی از سازمانها چند باره کاری یکی دیگر از مشکلات شایع در اکثر سازمانهاست که با توجه به طولانی بودن بعضی از فرایندها این مورد آسیبی جدی به نحوه انجام و به پایان رساندن آن میشود و صرف زمان و هزینه مالی گزاف ایجاد میکند که این مورد هم با پیاده سازی BPM و مدیریته فرایندها کاملا ریشه کن میشود

رفع کندی و ابهام در گردش اسناد اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار :

بسیاری از مدارک و اسناد مهم در گردشها و جابجایی های طبقاتی و نفراتی در سازمانها مفقود و یا به نحوی از بین رفته است که این باعث عدم رضایت و اطمینان مشتریان و ارباب رجوع میگردد و گاها ضررهای بسیار بزرگی به بدنه سازمان وارد میکند –در سیستمهای مدیریت فرایند با توجه به وجود مدیریت اسناد و اطلاعات به صورت کاملا الکترونیک و آرشیو هدفمند اسناد این مورد تا حد بسیار پایینی از بین رفته است

توسعه ارتباط کاری موثر در فرآیندهای کسب و کار :

اختلافات کارکنان در محط سازمان بیشتر به دلیل مشخص نبودن ارتباطات کاری دقیق و خلا قانون موثر در خصوص حدود روابط کاری و سازمانی میباشد .مشخص نمودن حیطه فعالیت و دسترسی های قانونی و تعریف شده در سازمان ارزش افزوده دیگری از مدیریت فرآیندهای کسب و کار است

امکان طرح ریزی فرآیندهای کسب و کار سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:

نحوه برخورد کارکنان سازمان در خصوص مواجه با موانع کاری و عملیاتی ،میزان عملکرد هر فرد در خصوص توانایی انجام کار در زمان مناسب برخی از موارد مورد ارزیابی کارکنان میباشد که با هموار کردن مسیر برای اجرای بستر فرایندی و مشخص بودن تعداد و زمان انجام فرآیندهای کسب و کار و وظایف تعریف شده ،میتوان گزارشات دقیق و عملکردی برای هر یک از پرسنل را در لحظه مشاهده کرد.

منبع:فرآیندهای کسب و کار

نرم افزار bpms

نرم افزار BPMS (مدیریت فرایند های کسب و کار ) راهکارهایی است که به سازمانها کمک میکند تا کارایی کسب و کارشان را بهبود بخشند.در واقع این مجموعه راهکارها ،کارایی و اثربخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می سازد. هدف نرم افزار BPMS یکپارچه سازی فرایند ها ،عملیات و اطلاعات می باشد.

ایجاد چنین زیر ساخت پویایی ،نیازمند شناسایی جریانهای کاری ،قوانین کسب و کار ،صاحبان فرایند ها و نقشهای مناسب برای انجام فعالیتها است.به موازات این شناخت ،نرم افزار جامعی برای مدیریت یکپارچه اطلاعات لازم می باشد.
BPMS یک رویکرد و روش برای مدیریت فرایند ها و اطلاعات است و ممکن است در قالب سیستمهای مختلف نرم افزاری بروز کند اما آنچه مهم است وجود زیر ساخت و چارچوب نرم افزاری برای تسریع در توسعه و تغییر نرم افزارهای کاربردی درون سازمانی است.
یکی از مهم‏ترین مشکلات و چالش‏های پیش روی مدیران شرکت‏ها و سازمان‌ها، نحوه مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد آن مجموعه می‏باشد. روش‌های مرسوم مبتنی بر یادداشت‏های کاغذی و یا پیگیری‏های تلفنی و … ، هیچ‏کدام نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای یک مجموعه کارآمد و هدفمند باشد. وابستگی امور ارجاعی به اشخاص از جمله؛ حضور فیزیکی، عدم دسترسی به اطلاعات در هر لحظه، کندی انتقال اطلاعات، از دسترس خارج شدن نتایج پیگیری‏ها در غیاب فرد مسئول و عدم تعیین تاریخ سررسید به‌عنوان ضعف سیستم‏های سنتی در شرکت‏ها و سازمان‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
تمامی فرآیندهای سازمان دارای یک روند اجرایی هستند که به بخش‌های مختلف تقسیم شده و با زمان‌بندی مشخص به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می‌شوند. در واقع هر وظیفه در یک سازمان از وظایف کوچکتری تشکیل شده است که به طور معمول این وظایف توسط افراد مختلف انجام می‌شود. در این میان دو نکته مهم و اساسی قابل توجه است:
1. مدیریت گردش کار، که شامل انتساب وظایف به افراد مورد نظر می‌باشد.
2. مدیریت زمانی که موجب می‌شود تا وظیفه ای پس از انجام توسط یک کارمند به کارمند بعدی برسد.
برای دستیابی به این اهداف، ابتدا باید گردش کار و نحوه‌ی اجرای فرآیندها در یک سازمان به دقت مورد مطالعه و سپس نمودارهای مربوط به این گردش کارها رسم شده و مورد بازبینی قرار گیرند. در بسیاری از موارد با حذف و یا اضافه کردن بخشهایی از فعالیتها، گردش کار در یک سازمان مورد تحول اساسی قرار گرفته و بازدهی سازمان و سرعت انجام وظایف را بهبود می‌بخشد.
مدیریت فرآیندها و گردش کار شماران( نرم افزار BPMS ) با شناسایی نیازها و روند فرآیندها و در نظر گرفتن زمان‌بندی مناسب جهت اجرای امور، قادر خواهد بود که گردش کارهای متفاوتی را تعریف نماید.با ایجاد گردش کار، فرآیندهای سازمان به سادگی به‌صورت اتوماتیک مرحله به مرحله انجام خواهند شد و مسئولیت و وظایف افراد در سازمان مشخص و قابل کنترل خواهند گشت.

یکی دیگر از ویژگی‌های نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران، بهره‌مندی از Intelligence Workflow جهت تعریف فرآیندهای شناسایی هوشمند است. در این فرآیند کاربر نیاز دارد که بر اساس پارامترهای موجود در سازمان همچون مهارت، حضور، ترتیب، حجم کار و … به‌صورت هوشمند و اتوماتیک شخص مورد نظر را جهت انجام کار انتخاب نماید که این نوع فرآیند می‌تواند تمام پارامترهای کاربر را در یک مدل هوشمند و رابطه‌ای دریافت نموده و در فرآیند اصلی جهت انتخاب کاربر انجام دهنده بگنجاند.
برخی از فرآیندهای قابل تعریف در مدیریت فرآیندها و گردش کار سازمان شماران:
 فرآیند درخواست مساعده
 فرآیند درخواست و اعطای وام
 فرآیند درخواست خرید کالا/ خدمات
 فرآیند نظام پیشنهادات و انتقادات
 فرآیند درخواست خدمات کامپیوتری
 فرآیند ارایه خدمات پشتیبانی
 فرآیند درخواست مرخصی ساعتی و روزانه
 فرآیند ماموریت داخلی ساعتی و روزانه
 فرآیند درخواست اضافه کاری
 و صدها فرآیند دیگر که توسط مدیران سیستم قابل تعریف است
قابلیت‌ها و امکانات ویژه این سیستم عبارتند از:
 ایجاد، ذخیره، بازیابی و ویرایش گردش‌ کار و فرآیندها به‌صورت گرافیکی
 تعریف شروط و تصمیم ‌گیری در مراحل مختلف گردش ‌کار و فرآیند
 امکان معرفی چارت سازمانی و منابع سازمانی به موتور گردش کار
 مدیریت و اجرای چندین فرآیند همزمان
 انجام پردازش‌های اتوماتیک در مراحل مختلف یک گردش کار
 تعیین مهلت پاسخ (اقدام) در هر قسمت در گردش کار
 مشاهده مراحل گردش کاری طی شده به‌صورت گرافیکی
 ارجاع اتوماتیک نامه بر اساس یک شرط از پیش تعریف شده در ابزار هوشمند گردش کار
 امکان ارتباط با بانک های اطلاعاتی دیگر و اعمال شروط مورد نظر
 امکان تفویض اختیار توسط مدیر
 امکان خروج از فرآیند توسط مدیر
 امکان مرجع کردن یک گردش کار بر اساس سیستم Task
با بهره‌مندی از ابزار طراحی فرآیند شماران، فرآیندهای سازمان به سادگی به صورت گرافیکی مرحله به مرحله قابل طراحی خواهند بود و مسئولیت و وظایف افراد در سازمان بر اساس چارت و یا روال‌های سازمانی به این مراحل اختصاص می‌یابد.
 تعریف کامل یک فرآیند و تعریف دسترسی‌های هر فعالیت‌
 امکان اتصال چارت سازمانی به فرآیند
 تعریف نحوه عملکرد هر یک از فعالیت‌ها در درون سیستم
 عدم نیاز به تعریف فرآیندها به‌صورت دستی در داخل برنامه
طراحی و ایجاد فرم‌های الکترونیکی جهت ثبت فعالیت‌ها، به سادگی توسط کاربران در ابزار فرم‌ساز شماران قابل پیاده‌سازی می‌باشد. فرم‌ها و اطلاعات ثبت شده در آنها قابل ویرایش و جستجو می باشند.
مدیریت، ایجاد و ویرایش انواع فرم‌ها و انواع فیلدهای داده (جعبه متنی، جعبه متنی چند خطی، برچسب، تاریخ، ساعت، کلمه عبور و …) در این ابزار امکان پذیر می‌باشد.
از ویژگی‌های این ابزار، می‌توان به ایجاد فرم‌هایی کاربردی مطابق با نیاز و سلیقه‌ی مسئول طراحی، جهت ثبت و ذخیره سازی اطلاعات اشاره نمود.
سیستم‌ساز ابزار پیشرفته‌ای پس از فرم‌ساز می‌باشد که می‌توان علاوه بر تعریف فرم‌ها به‌صورت اطلاعاتی، ارتباط بین آنها را نیز تعریف نمود. با توجه به اتصال سیستم‌ساز به محیط گردش کار، می‌توان این سیستم را در درون سازمان به صورت فرآیندی به کار گرفت.
 امکان تعریف فرم داینامیک به منظور‌های خاص و گردش آنها بر اساس موتور Workflow
 مدیریت، ایجاد و ویرایش انواع فرم های اداری و سازمانی به صورت پیشرفته (فرم مرخصی ساعتی، روزانه، خرید کالا و …)
 امکان تخصیص دسترسی به فرم‌ها و ارجاع فرم تکمیل شده به کارتابل شخص مربوطه جهت پیگیری و رسیدگی
 امکان جستجوی اطلاعات بر اساس تمامی فیلدهایی که در هنگام تعریف فرم به‌عنوان جستجو شاخص گذاری شده‌اند
 امکان ثبت و ویرایش اطلاعات در یک فرم و ارسال آن به کارتابل جهت رسیدگی، اقدام، پیگیری وضعیت و پاسخ آن از طریق کارتابل
 امکان تعریف فرم و گردش آن بر اساس سلسله مراتب سازمانی
 امکان تعریف فرم و گردش آن بر اساس مرجع
 تعریف فرم‌های اطلاعات پایه توسط کاربر
 تعریف فرم‌های عملیاتی توسط کاربر
 امکان اتصال فرم‌های عملیاتی تعریف شده توسط کاربر به موتور گردش کار
 امکان گزارش‌گیری از فرم‌های عملیاتی به‌صورت فرآیندی و غیرفرآیندی
 امکان تعیین ارتباط بین فرم‌ها و استفاده از اطلاعات هر یک از آنها در درون یکدیگر
 امکان ارتباط بین اطلاعات پایه به‌صورت پدر و فرزند
نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران قابلیت اتصال به سیستم‌های اطلاعات مدیریت را دارا می‌باشد. از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این نرم‌افزار امکان اتصال به نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا (در حوزه‌های؛ مالی، اداری، بازرگانی، تولیدی و مهندسی) و همچنین سایر سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) محسوب می‌گردد. با بهره‌مندی از این امکان، سیستم‌های اطلاعات مدیریت از یک مدل مردابی و ساکن به یک مدل فرآیندی و پویا تبدیل می‌گردد و گزارشات متنوعی از این سیستم‌ها در اختیار مدیران قرار می‌گیرد و نتیجه کار، به سیستم متصل شده انتقال می‌یابد.
 تعریف یک فیلد در فرم‌ساز به‌طوریکه به‌توان اطلاعات آن را از طریق سیستم متصل شده در جدول مشخصی مقداردهی نمود.
 امکان گزارش‌گیری از فیلد تعریف شده در سیستم گزارش‌گیری گردش ارجاعات
 امکان گردش فرم‌های تعریف شده بر منطق سیستم گردش کار و فرآیندساز
نرم افزار پویا نیاز شرکتها به داشتن سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در سازمان را با رویکرد یکپارچکی مرتفع ساخت . در این رویکرد با تهیه یک نرم افزار متشکل از زیر سیستمهای مستقل ولی مرتبط با یکدیگر طراحی گردید که نیاز مربوطه را مرتفع می ساخت.با این حال مشکل اساسی که خودنمایی میکرد رویکرد شرکتها به فرایندی شدن زنجیره کاری بود .
در واقع این رویکرد این نقطه نظر را دنبال می کرد که علاوه بر یکپارچگی اطلاعات ،وجود وحدت رویه در توسعه و مدیریت فرایند های کسب و کار در این سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که نیازمند آن می باشد که پس از پیاده سازی فرایند ها و زیر سیستمها در حوزه عملیاتی سازمانهای بزرگ نوبت به تعامل بین واحد های سازمانی می رسد .
نرم افزار پویا فرایندی این امکان را فراهم می سازد که شرکتها با راه اندازی نرم افزار یکپارچه پویا برای مدیریت اطلاعات حوزه کاری زیر ساخت قدرتمندی را برای اجرای فرایندهای مورد نیاز هر کسب کار کسب ایجاد نماید ،سپس با استفاده از ابزارهای نرم افزار BPMS در مدت زمان کوتاهی فرایندهای سازمان را به اجرا در آورند.در این نرم افزار ابزاری برای هر بخش دیده شده است که برای تعریف آنها نیازی به برنامه نویسی نمی باشد و عموماً کاربران می توانند به جای برنامه نویسان در چارچوبی خاص آنها را مشخص نمایند.

به زبان ساده تر با استفاده از پویا فرایندی مدیریت یکپارچه اطلاعات و راهبری همزمان فرایند ها امکان پذیر میگردد و با استفاده از نرم افزار BPMS تعامل بین واحد های سازمانی با ایجاد فرایندهای مختلف کسب و کار امکان پذیر میگردد .

هدف از نرم افزار پویا فرایندی را می توان طراحی ،اجرا و بهبود فعالیتهای بین واحد های سازمانی دانست که در آن فرایند ها،سیستم اطلاعاتی یکپارچه پویا و افراد به هم پیوند میخورند .همچنین به لحاظ راهبردی پویا فرایندی را می توان برای مدیریت و بهبود عملکرد یک کسب و کار ،از طریق بهینه سازی فرایند های کسب و کار در یک چرخه از مدل سازی با اجرای BPMS دانست.

منبع:نرم افزار bpms

نرم افزار بهای تمام شده

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارشات حسابداري بهای تمام شده اتكا مي‌نمايند. نرم‌افزار بهای تمام شده شماران بر مبنای ثبت عملیات واقعی تولید, اطلاعات را پردازش می‌نماید. این نرم‌افزار برای شرکت‌های تولیدی و صنعتی که محصولات آنها به‌صورت مرحله‌ای، سفارش کار یا محصولات فرعی (روش برگشتی) تولید می‌شوند قابلیت اجرا دارد. نرم‌افزار بهای تمام شده شماران قادر است علاوه بر بهای تمام شده محصولات، بهای تمام شده کالاهای نیم‌ساخته را نیز به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار در پایان هر ماه‌ محاسبه و گزارش نماید. گزارشات بهای تمام شده بدون کوچکترین مغایرتی با گزارشات حسابداری، فروش و انبار مطابقت دارد. این گزارشات به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش دایمی ثبت موجودی‌ها ارایه می‌گردد

امکانات

امکان تعریف مراکز هزینه با درج مبانی تسهیم (نرم افزار بهای تمام شده)

 • محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به‌تفکیک ماه و سال
 • محاسبه بهای تمام شده به‌تفکیک ماه و صدور سند حسابداری
 • امکان ثبت و کنترل ضایعات عادی و غیر عادی(نرم افزار بهای تمام شده)
 • امکان ثبت و کنترل توقفات

گزارشات

مواد مصرفی به‌تفکیک مراکز هزینه، پیمانکار و محصول(نرم افزار بهای تمام شده)

 • گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 • گزارش سربار واقعی به‌تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 • گزارش بهای محصول در مراکز(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش بهای تمام شده محصولات به‌تفکیک مرکز هزینه و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره کاری
 • گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به‌تفکیک مرکز هزینه(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش عملکرد بهای تمام شده کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 • گزارش انحراف از استاندارد به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف بهای تمام شده(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 • گزارش تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر دوایر خدماتی و تولیدی
 • گزارش نرخ جذب ر اساس کارکرد واقعی(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش انحراف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف به تفکیک زمان تولید(نرم افزار بهای تمام شده)

نرم افزار بهای تمام شده

حسابداري نرم افزار بهای تمام شده در يک بنگاه اقتصادي با توليد اطلاعات مرتبط به هزينه هاي براي مقاصد مختلف از جمله تعيين بهاي تمام شده محصولات توليد شده جهت تهيه صورت هاي مالي و مقاصد مالياتي آغاز و به ارزيابي عملکرد مديريت قسمت ها و بخشهاي مختلف گسترده گرديده و تا پيش بيني هزينه ها و درآمد ها در جهت پشتيباني از تصميم گيران ادامه مي يابد.

سيستم بهاي تمام شده امکان کنترل فعاليتها و هزينه ها را براي مسئولين يک بنگاه اقتصادي فراهم آورده و آنها را در استفاده بهينه امکانات موجود و بهبود بخشيدن وضعيت جاري بنگاه اقتصادي و پيش بيني دقيق تر فعاليتهاي اتي ياري مي نمايد.

سيستم بهاي تمام شده بعنوان يک جزء از سيستم يکپارچه براي اين امر مهم طراحي گرديده است.

امکانات سیستم نرم افزار بهای تمام شده:
 • قابليت گرداوري ، انباشت و تخصيص هزينه ها بر اساس دو روش هزينه يابي سفارش کار و هزينه يابي مرحله اي با توجه به نوع فعاليت سازمان (نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت هزينه يابي بر اساس اطلاعات واقعي يا استاندارد
 • رويکرد جذب هزينه ها به روشهاي هزينه يابي جذفي و هزينه يابي متغير (مستقيم يا نهايي)
 • قابليت تعيين و تحليل انحرافات لز لستاندارد و تجزيه آن به روش هاي دو انحرافي (انحراف نرخ و انحراف کارايي) ، سه انحرافي (انحراف بودجه ، انحراف کارايي و انحراف حجم) و چهار انحرافي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تعريف دوره هاي محاسباتي مختلف در يک سال مالي
 • قابليت تقسيم مراکز توليدي به ايستگاه هاي کاري مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي خريد خدمات توليدي
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي فروش خدمات توليدي
 • قابليت محاسبه قيمت تمتام شده يک محصول يا کالا با فرمول هاي مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده يک محصول يا کالا بر اساس مباني استاندارد
 • -قابليت محاسبه قيمت تمام شده يک محصول نيمه ساخته يا محصول در يک ايستگاه کاري
 • قابليت تعيين ميزان درصد عوامل هزينه مراکز توليدي به هر ايستگاه کاري(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي
 • قابليت گزارش نقطه سر به سر توليد محصولات و محاسبه حاشيه فروش
 • قابليت محاسبه هزينه ها و قيمت تمام شده در دوره هاي مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده
 • قابليت گزارش قيمت تمام شده محصولات به تفکيک مواد ، دستمزد و سربار توليد
 • قابليت گزارش توليدات به صورت تعدادي و ريالي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت گزارش ضايعات بصورت تعدادي و ريالي
 • قابليت گزارش مصرف مواد استاندارد و واقعي
 • قابليت گزارش انحراف مصرف مواد براي محصول و مرکز توليدي(نرم افزار بهای تمام شده)