نرم افزار مهندسی

نرم افزار مهندسی شماران سیستم

نرم افزار مهندسی با توجه به اینکه ماشین‌ آلات مهندسی و ابزارها و قالب‌ها از مهمترین منابع تولیدی هر سازمان محسوب می‌شوند بنابراین ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نحوه کارکرد آنها نیز دارای اهمیت زیادی می‌باشد. بنابراین نرم افزار مهندسی نمایش عمر مفید و ظرفیت باقی‌مانده دستگاه‌ها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و یا جایگزینی آنها با دستگاه‌های جدید، از امکانات منحصر به فرد نرم افزار مدیریت ماشین، ابزار و قالب نرم افزار مهندسی شماران است.

امكانات نرم افزار مهندسي

 • ثبت مشخصات ماشين/ ابزار/ قالب و ظرفيت آنها
 • فرم تعويض ماشين/ ابزار/ قالب
 • تعريف ساير توقفات توليد و عدم دسترسي‌ها
 • تعريف برنامه تعميرات و بازديدها با زمان بندي روي ماشين/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي

 • ارايه كاردكس ماشين/ ابزار/ قالب به تفكيك كالا، سفارش و رديابي
 • گزارش توليد بر مبناي ماشين/ ابزار/ قالب
 • گزارش راندمان ماشين آلات بر اساس قالب
 • گزارش توقفات ماشين آلات و قالب‌ها توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش توليد ايستگاه‌ها بر اساس سفارش و رديابي به تفكيك شيفت و اپراتور با درج علت توقفات
 • گزارش توليد محصولات روي ماشين/ قالب به تفكيك سفارش، رديابي و محصولات
 • گزارش قالب‌هاي فعال بر اساس تاريخ نصب، كد ماشين، نام ماشين و نام ايستگاه كاري
 • گزارش قالب‌هاي آزاد به تفكيك قالب‌هاي استفاده شده‌ي جديد و كليه قالب‌ها با استفاده از نرم افزار مهندسي
 • گزارش نقطه سفارش ماشين/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسي
 • گزارش تعويض ابزار و قالب به تفكيك ايستگاه
 • گزارش باقيمانده ظرفيت قالب ها با لحاظ نمودن تاريخ آخرين تعمير و تعداد ضرب توليدي

كنترل كيفي: كلاس‌هاي كيفي، مشخصه‌هاي كنترلي، كنترل كيفي كالاي وارده و فرآيند توليد در نرم افزار مهندسي:

از اصلي‌ترين وظايف كنترل كيفيت انجام نمونه‌گيري از محصولات، بازرسي نمونه‌ها و تعميم نتايج به كل انباشت محصول توسط نرم افزار مهندسي است كه بر اساس روش‌هاي آماري انجام مي‌گيرد. يكي از روش‌هاي مورد استفاده در كنترل كيفيت كه امروزه به آن اهميت زيادي مي‌دهند، كنترل فرايند توليد محصول به جاي كنترل محصول تهيه شده است كه با استفاده از روش‌هاي آماري توسط نرم افزار مهندسي صورت مي‌پذيرد. از آنجا كه مبحث كنترل كيفيت، جايگاه ويژه‌اي در مباحث نظام‌هاي جامع مديريت كيفيت دارد، با بهره‌گيري از نرم افزار كنترل كيفي شماران و نرم افزار مهندسي به راحتي مي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت.

امكانات نرم افزار مهندسي 

 • تعريف مشخصات كيفي كالا بر اساس نوع توليد هر كالا
 • تعريف كلاس‌هاي كيفي
 • تعريف مشخصه‌هاي كنترلي محصول / فرآيند
 • فرم كنترل كالاهاي وارده بر اساس روش‌هاي متنوع كنترلي
 • فرم كنترل كيفي فرآيند توليد با نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي 

 • گزارش كنترل كيفي كالاي توليدي به تفكيك بازرس
 • گزارش كنترل كيفي كالاي توليدي به تفكيك كالا و ماشين
 • گزارش كنترل كيفي كالاي وارده به تفكيك قرارداد توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش كنترل كيفي كالاي وارده به تفكيك كالا و تامين كننده

نگهداري و تعميرات: انواع بازديد و تعمير، گروه‌هاي تعميرات، برنامه تعميرات، تعميرات اضطراري

نرم افزار نگهداري و تعميرات شماران با استفاده از مدل‌هاي برنامه‌ريزي بازديدها و تعميرات پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه و همچنين در نظر گرفتن تعميرات اضطراري ابزار مناسبي را براي استفاده بهينه و مداوم دستگاه‌ها فراهم مي‌سازد. شركت‌هاي توليدي با بكارگيري اين نرم افزار مهندسي قبل از وقوع خرابي و توقفات ناشي از آن مي‌توانند نسبت به تعميرات اقدام نماين كه اين امر سبب تحويل به موقع سفارشات و كاهش توقفات توليدي خواهد شد.

امكانات نرم افزار مهندسي 

 • امكان تعريف گروه‌هاي نگهداري و تعميرات (نت)
 • امكان تعريف انواع بازديد در اين نرم افزار مهندسي
 • امكان تعريف انواع تعميرات
 • تعريف تيم‌ها تخصصي
 • تعريف افراد تيم بازديد و تعمير
 • ليست بازديد و تعمير ماشين آلات / ابزار/ قالب‌ها
 • ثبت برنامه نت
 • درخواست بازديد و تعمير در نرم افزار مهندسي
 • اظهار نظر فني
 • انجام فعاليت‌هاي نت مطابق برنامه‌ريزي
 • انجام تعمير با نرم افزار مهندسي

گزارشات نرم افزار مهندسي 

 • گزارش برنامه‌ريزي ماهانه نگهداري دستگاه
 • گزارش برنامه‌ريزي سالانه نگهداري دستگاه
 • گزارش كنترل ماهانه نگهداري و تعميرات
 • گزارش ماتريسي نگهداري ماشين آلات و علت
 • گزارش نگهداري و تعميرات دستگاه‌ها به تفكيك توسط نرم افزار مهندسي
 • گزارش نگهداري و تعميرات كلي توسط اين نرم افزار مهندسي
 • گزارش سوابق نگهداري و تعميرات
 • گزارش علت بازديد و تعمير
 • گزارش برنامه‌ريزي قطعات مورد نياز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *